Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

§1: IJs, water, waterdamp

Het deeltjesmodel

In deze opdracht bekijk je met een computersimulatie naar het deeltjesmodel.

Bron: Colerado Phet

Opdrachten

Open het tabblad "Toestanden" en kies voor "Argon" of "Neon". Bekijk voor deze stof de vaste stof, de vloeistof en het gas.

  1. Probeer in eigen woorden op te schrijven hoe je de fase "gas", "vloeistof" en "vaste stof" kunt herkennen.

Kies weer voor een vaste stof en warm de stof een beetje op.

  1. Gaan de deeltjes sneller of langzamer trillen?

Kies nu voor een vloeistof en warm de stof een beetje op.

  1. Beschrijf wat je ziet veranderen.

Kies nu voor water en vaste stof. Deze stof gedraagt zich anders dan argon en neon.

  1. Beschrijf wat er anders is.

Vergelijk nu bij water de vloeistof en de vaste stof.

  1. Welke fase neemt de meeste ruimte in?
  2. Is het dus logisch dat vast water (ijs) drijft in vloeibaar water?
Deze pagina is voor het laatst geupdate op 16-11-2021